Om Totum Kropsterapi

Hvorduer Kropsterapi


"Et frit åndedræt er første skridt

mod en fri krop og et frit sind."


- Ronni Vistisen, TotumOm Totum Kropsterapi


Totum betyder 'Helhed' på latin, og det er meget sigende for tilgangen i denne behandlingsform, som er holistisk (altså helhedsorienteret). For en Totum Kropsterapeut, hænger psyken - tanker, følelser og overbevisninger - uløseligt sammen med kroppen. Vi arbejder derfor i vores behandlinger med 'det hele menneske', i anerkendelse af at krop og psyke har gensidig indflydelse på hinanden.


Indenfor Totum Kropsterapien, har vi som behandlere opmærksomheden rettet mod årsager snarere end symptomer. Til forskel fra f.eks. en kiropraktor, som ved en lændesmerte behandler direkte på smertestedet ved at foretage en manipulation af lænden, forsøger Totum kropsterapeuten at finde ud af, hvor smerten kommer fra og afhjælpe den derfra. Et besøg hos omtalte kiropraktor vil givetvis fjerne eller lindre lændesmerten for en tid. Hvis smerten dog er opstået som resultat af en årelang skæv fodstilling, et spænd mellem skulderbladene, eller bekymringer der har givet anledning til spændinger pga. en bestemt kropsholdning, vil den dog vende tilbage igen, så længe årsagen ikke er behandlet.


Ved at tilgå de fysiske spændinger, skader og skavanker i kroppen med opmærksomhed på årsagsforhold, fysiske såvel som psykiske, skaber vi mulighed for forløsning og cirkulation i kroppen og for livsenergien.

Lidt om krop og psyke - åndedræt og nærvær


Kroppen husker! Alle de oplevelser vi har igennem livet, fra vi blev født til hvor vi er nu, sætter sine spor i vores krop. Alle begivenheder 'lagrer' sig så at sige i kroppen, indtil de i bedste fald forløses eller i værste fald bliver til kroniske tilstande. Mange af os lever med sådanne følelsesmæssigt aflejrede 'lagre', der påvirker vores krop og humør: Fortrængte følelser, tilbageholdt vrede eller glæde, indestængt sorg, gamle traumer, uafklarede situationer ... alle kan de sætte sig i kroppen og derfra give anledning til ubalancer, spændinger, smerter og andre fysiske gener.


Enhver følelse har et kropsligt aftryk.

Hvis du f.eks. er trist, vil skuldrene have en tendens til at være trukket op og frem, hovedet vil hænge, og kroppen vil indtage en let foroverbøjet holdning. Denne kropslige struktur er forbundet til følelsen.


Den anden vej rundt, har ethvert kropsligt udtryk typisk en sindsstemning - følelse eller tanke - koblet på sig, f.eks.: Hvis du har stress, vil vejrtrækningen blive overfladisk og anstrengt, og hjernen samt resten af kroppen får for lidt ilt. Dette kan resultere i at du føler dig træt, udmattet og uoverskudsagtig, med forvirrende tanker og dalende humør, hvor tingene synes overskuelige og håbløse.


Ved at skabe bevidsthed og arbejde med spændingsforholdet mellem krop og psyke, kan vi løsne op for blokeringer og sætte gang i energicirkulationen. Hermed kan vi undgå at en tilstand bliver permanent, dvs. i ovennævnte tilfælde, at f.eks. stress ender som kronisk tristhed, depression eller udbrændthed.


Åndedrættet er derfor essentielt i enhver Totum behandling, da vi anser den for vores vej i koblingen mellem krop og psyke. Ved at følge åndedrættet ned i kroppen, kan vi skærpe opmærksomheden og blive nærværende med det her ér - som er første skridt mod helbredelse :-).